Restaurování
Psací stolek ze st. zámku Březnice
závěrečná práce na VOŠ konzultant rest. Karel Poupě

Rozměry : Celková výška : 76.8 cm , Deska: 67 x 59.8 cm

Materiál : tis – švartna 4mm – deska, nohy, luby
– masivní nákližky 6- 15 mm
javor, dub bahenní – pásky v sesazence
borovice – konstrukční části

Restaurovaný předmět byl ve špatném konstrukčním stavu. Nohy stolku nedržely v již jednou nešťastně opravovaných lůžkách a tím činily stolek nestabilním. Vrchní deska byla natolik zprohýbána, že nemohla plnit svou vysouvací funkci.

Nakližovaný materiál byl na mnoha místech uvolněn a popraskán. Povrchová úprava byla zašpiněna a zažloutlá vlivem slunečního záření. Převážně na vrchní desce byla politura silně poškozena od vody či lihu.

Prvním zákrokem byla demontáž nohou ze špatně vyspravených lůžek. Z konstrukčních důvodů byla vysazena celá část spodní desky.

Dále bylo přistoupeno k opravě zkroucené vrchní desky. Deformace desky znesnadňovala její snadné posouvání. Proto musela být deska z rubové strany v místech největší deformace ve směru vláken prořezána (cca do 2/3 síly), narovnána a řezy vyšpánovány. Dalším krokem bylo podkližování nedržících částí. Po podlepení všech nedržících dílů bylo přistoupeno k doplňování novým materiálem. Následovalo barevné sjednocení všech nových částí a obnovení šelakové politury.

Závěrečnou prací bylo konstrukční slepení celého stolku, namontování zámku s novým klíčem a nového kování.
Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice Stolek_Breznice
zpět