Restaurování
Intarzovaná podlaha z kostela sv. Jiljí v Praze
spolupráce s Tomášem Havlem

Rozměry: Šířka 222.8 cm, délka 124 cm, výška 3.5 cm.

Materiál: podkladová konstrukční deska: smrkové dřevo. Intarzie: složena z tvrdých listnatých dřevin (dub, ořech, javor, hrušeň, eben)

Podlaha byla restaurována z důvodu rozsáhlého poškození jak samotné intarzie, tak její nosné desky. Bez včasného restaurátorského zásahu hrozilo pokračování nenávratné destrukce jednotlivých segmentů intarzie, či prolomení nosné podkladové desky.

Z důvodu přílišného poškození originálu bylo rozhodnuto o výrobě nové konstrukční desky. Následovalo odejmutí intarzie z původní podkladové desky. Opětovné sesazení, doplnění chybějících, nebo příliš poškozených částí. Plocha intarzie nebyla lepena jako celek, ale po jednotlivých čtvercích. Nejprve byl nalepen obvodový lem, poté jednotlivé příčky mezi čtverci a na konec postupné nalepování předem složených čtverců. Po nalepení všech dílů byla plocha očištěna od zbytků povrchových úprav a nečistot. Dále byly provedeny barevné retuše doplněných částí. Na retuše nebyly použity žádná mořidla ani transparentní laky. Barevné sjednocení bylo provedeno pouze chemicky vyvolaným zbarvením jednotlivých dřevin z důvodu lepší barevné stálosti. Vyhlazený a barevně sjednocený povrch intarzie byl napuštěn směsí přírodních olejů. Po dokonalém proschnutí plochy následovalo provedení konečné povrchové úpravy směsí přírodních vosků.
Podlaha Podlaha Podlaha Podlaha

Podlaha Podlaha Podlaha Podlaha

Podlaha Podlaha Podlaha Podlaha

Podlaha Podlaha
zpět