Restaurování
Plastiky andělíčků - Kostomlaty
Materiál: lípa (křídové podklady, polychromie)

U plastik bylo třeba dořezání chybějících částí, ručička, křídlo, prstíky atd… Po dořezání byly fragmenty nakřídovány a zatmeleny dirky po dřevokazném hmyzu. Dále byla poklížena (zpevněna) dochovaná polychromie a dokřídovány chybějící části. K barevnému sjednocení a zlacení byly předány ak. mal. Z. Novotnému
Kostomlaty Kostomlaty Kostomlaty Kostomlaty

Kostomlaty Kostomlaty Kostomlaty Kostomlaty

zpět