Petr Kořínek Dis.
Narozen :3. 7. 1984
Praha
Vzdělání :2004 – 2007 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
Střední uměleckoprůmyslová
Žižkovo náměstí 1, Praha 3
studijní obor ukončen absolutoriem a získáním diplomu
- Řezbářství a restaurování dřeva
2002 – 2004 SOU nábytkářské a technické
Nový Zlíchov 1, Praha 5
studijní obor ukončen maturitní zkouškou
- Umělecké řemeslné práce
1999 – 2002 SOU nábytkářské a technické
Nový Zlíchov 1, Praha 5
učební obor ukončen výučním listem
- umělecký truhlář
Živnostenská oprávnění :Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Truhlářství, podlahářství

Umělecko – řemeslné zpracování dřeva
Praxe :Od roku 2008 provádím tuto činnost ve vlastním ateliéru. Zde spolupracuji s kolegou Tomášem Havlem.

V průběhu studií spolupráce s restaurátorem, řezbářem Mikulášem Havlíkem a řezbářkou Kateřinou Fajfrovou (např. práce pro Národní technické muzeum), Restaurátorským ateliérem Říčany, či s restaurátorem Janem Chejnem a řezbářem Jiřím Kobrem na oltářích pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi...
zpět